Mateřské centrum Kuřátka

Vaše otázky

1. S jak starým dítětem mohu přijít do Vašeho MC?

Od 0-6 let. Dopoledne je určeno nejmenším dětem a rodičům na MD. Odpolední kluby pak také dětem starším.

2. Může přijít i tatínek s dítětem?

Jistě, mohou nás navštívit i tatínkové, pokud je zajímají přednášky a besedy připravené ve spolupráci se specialisty, anebo chtějí-li, aby si jejich dítě pohrálo nebo se zapojilo do činnosti v některém našem kroužku. Nemusíte se ohlašovat. Potřebujete přezůvky pro sebe i pro dítě a pracovní obleček na tvoření a dovádění.

3. Jaký má statut Vaše MC?

Občanské sdružení, nezisková organizace, která nemá žádné zaměstnance. Funguje díky zapojení dobrovolníků a aktivních rodičů, kteří nezištně připravují a zajišťují programy a zábavu nejen pro své děti.

4. Jaké je vstupné do MC Kuřátka?

V MC Kuřátka platí pouze maminky nebo doprovod dítěte, nikoliv děti (tím jsou zvýhodněny rodiny, které mají více dětí) a to příspěvek ve výši 40,- Kč za každý vstup.

5. Zajišťujete také hlídání dětí?

Ne, děti u nás mohou být pouze v přítomnosti svých rodičů nebo svého dospělého doprovodu.

6. Z jakého důvodu jste založili MC?

V dnešní době již maminky nejsou tolik tlačeny k rychlému návratu do práce po narození dítěte a pokud maminka nechce dát své dítě do MŠ a chce, aby dítě si pohrálo v kolektivu svých vrstevníků, zapojilo se do práce v kroužcích, které rozvíjejí psychické a fyzické schopnosti. Bazální osobnost dítěte se vyvíjí v prvních 3 letech života a nejvíce se utváří osobnost dítěte a první kontakty v tomto věku jsou velmi důležité. Naše MC svými aktivitami pomáhá rozvíjet kreativitu, tvoživost dětí, logické a kritické myšlení. Umožňuje učení při činnosti již od nejútlejšího věku, nabízí starším dětem volnočasové aktivity, podporuje talenty a předkládá inspiraci pro činnost rodiny a další rozvoj dětí.